Vad är motivation???

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
Är det verkligen så??? Eller är det vanorna som startar upp oss och motvationen som får oss att fortsätta...
 
På måndag ska jag åka ut till en ideell organisation inom idrottsvärlden och prata motivation. Idag jobbar jag hemma och sitter och förbereder föreläsningen. Funderar på vad motivation är och om det verkligen är den som driver oss framåt. Eller om motivationen är ett resultat av ett framgångsrikt beteende eller minnen av tidigare framgångsrika beteenden...
 
Min erfarenhet är att vi ofta matas med uppmaningar kring hur vi först ska bli motiverade för att kunna göra önskade förändringar i våra liv. "Hitta motivationen att gå ner fem kilo". "Finn motivationen att byta karriärinriktning". "Motivera dig själv att börja träna". "Så finner du motivationen att sluta röka". Men är det rätt väg att gå undrar jag? Vad händer om vi först börjar att göra något annorlunda för att efter hand uppleva en allt större motivation i takt med att de önskade resultaten uppnås.
 
Hur definierar "de lärde" begreppet motivation?
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras motivation som "en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende". För mig är det ett oerhört vitt begrepp, det innebär ju att det som är motivation styr precis allt från det att vi föds tills dess att vi dör. Det som, för mig, är intressant med denna definition är att den inte har specifierat vad för slags beteende som styrs av motivation (önskat, gynnsamt, framgångsrikt och kanske även ogynnsamt och oönskat) utan snarare att ALLT beteende styrs av motivation.
 
En annan definition som jag stötte på nyligen är av mer metaforisk karaktär. Jag är själv väldigt förtjust i metaforer eftersom jag anser att de ofta hjälper oss i vår förståelse och ger hjärnan bränsle att finna egna minnen och liknelser i en lärprocess.
 
"Livet har ofta liknats vid ett vatten, en flod, ett hav. Man kan säga att motivation är den motor eller vind som för vår livsfarkost framåt. Men motivation är faktiskt något mer. Den är också rodret på båten, styrmekanismen som för oss fram till målet."
 
Men fortfarande, vad ÄR motivation??? Hur många gånger pratas det inte motivation i fikarummet, på TV, radio och tidningar, i självhjälpsböcker, föreläsningar, väntrummet, vid middagsbordet, på bussen eller flyget. Överallt tror jag att vi då och då pratar motivation i en eller annan form. Antingen att vi har hittat den (jippie, nu ska det hända storartade förändringar) eller att vi har förlorat den (suck, jag tar en kaka till och väntar på att en ny motivationsvåg ska skölja över mig...).
 
Jag tror att motivation är ett samlingsbegrepp för olika slags tillstånd som hjälper oss att skapa medveten förändring i våra liv. Vilja, mod, energi, driv, förväntan, passion, fokus. Och dessa tillstånd föds ofta ur ett minne, något vi har lyckats med tidigare eller ur ett resultat som är verkligt för mig (att jag t.ex. tidigare har lyckats bygga muskler, renovera ett torp eller stärka min självkänsla). Med detta sagt tror jag inte att vi ska vänta in motivationen för att åstadkomma något vi vill uppnå utan motivationen byggs upp under resans gång. Kan vi hämta lagrad motivation i vårt undermedvetna är det förstås önskvärt för då tror jag det går lättare att komma framåt men har vi inga minnen som känns användbara just nu så BÖRJA GÖRA!!! Vad som helst, i princip. Och för varje litet resultat, varje litet framsteg så bygger du upp motivationen. Börja inte med att vänta in den. Skapa den :-)
 
Följ mig gärna via Instagram (carolineshemligheter) och/eller Twitter (carolinewiklund).
 
Bilden är lånad från http://www.inspirationsboost.se/category/mental-traning/
Citatet ovan: Lindberg (1994)