Konflikter - leder de till framgång eller förlust???

November månad i år är nog min mest jobbintensiva månad sedan jag började jobba som coach för åtta år sedan... Kulmen nås förstås den 25:e november med min föreläsning "Lyckas vara lycklig" som jag ska köra på Oscarsteatern här i Stockholm. Är du medlem i Unionen så hoppas jag att vi ses där!!! Det ska bli såååå kul och spännande <3
 
Imorgon har jag ett annat stort uppdrag. Jag skall vara såväl föreläsare, utbildare som processledare för ett gäng förtroendevalda från en av Sveriges mest kända företag och det ska bli mycket intressant. Fokus kommer att ligga på att hitta ett framgångsrikt sätt att kommunicera när det finns olika intressen och viljor inom företaget.
 
Min kortfattade analys utifrån den information som jag har fått är att det inte finns tillräckligt mycket uppmärksamhet och tydlighet kring vad som är intentionerna på arbetsplatsen. Vad vill arbetsgivaren uppnå? Vad vill vissa inhyrda konsulter uppnå? Vad vill den fackliga klubben uppnå? Det är även en stor otydlighet kring vad som är faktiska sanningar och vad som är "valda sanningar" bland de anställda. Och vad som gäller, vem som ansvarar för vad? Vad som ska prioriteras? Min uppfattning är att det inte finns en definerad samsyn kring satta ramar i organisationen.
 
När jag har suttit och förberett morgondagen har jag kommit att fundera en del kring det här med konflikter. Det är spännande saker!!! Jag tänkte sammanställa mina tankar (så här långt) och har du egna refelktioner så får du gärna dela med dig <3
 
 
Vad är en konflikt?
Enligt wikipedia innebär en konflikt ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater.
 
 
Varför uppstår konflikter?
För mig uppstår en konflikt när det finns olika uppfattningar om ett skeende samt en ovilja och/eller oförmåga att förstå den andres perspektiv. Det behöver alltså inte vara så att det finns några "onda avsikter" från början utan snarare att det inte är tydligt vad syftet är i en viss given situation och det i sin tur leder till frustration. Beteendet hos berörda individer/grupper blir svårt att förstå eftersom ingen (eller få) vet vart det ska leda till. 
 
Konflikter kan uppstå i rasande fart om vi har en dålig sortering på JAG och DU (eller VI och NI). Vad menar jag med det då? Jo, att jag exempelvis inte vill förstå ditt perspektiv utan istället enbart uppmärksammar min egen vilja och mina behov. Jag tycker för dig, vet vad du behöver och anser. Jag respekterar inte det som är du, dina värderingar och dina gränser. Några exempel på dålig sortering på jag och du kan vara:
"Du är alltid disträ på våra fredagsmöten och det är något som alla de andra irriterar sig på"
"Du ska inte vara så missnöjd med din löneförhöjning, det var faktiskt en bra nivå tycker jag."
 
När en konflikt uppstår är det ofta otydligt vem som har vilket ansvar. Och vi kanske inte heller respekterar de ramar som har satts upp i organisationen/gruppen. Det kan också vara så att det inte ens finns några tydliga ramar att tillgå. Detta kombineras ofta med att vi pratar på olika nivåer, vi befinner oss i olika förståelseramar fast vi är i samma faktiska sammanhang. Någon pratar helhet och någon annan pratar om detaljer. Någon pratar om till exempel äpplen rent generellt och någon annan om en specifik äppelsort. Någon pratar om frukt och någon annan om kärnhus. Detta tror jag är mycket vanligt i de situationer när konflikter uppstår. Vi pratar förbi varandra men vi är inte medvetna om varför det blir så.
 
 
Hur kan människor agera på bästa sätt för att hantera konflikter?
Genom att vi kommunicerar på flera nivåer skapar vi goda förutsättningar att hitta motivation, mening och kraft. Vi pratar inte bara om vad vi GÖR utan också om VARFÖR vi gör som vi gör och vad det ska leda TILL. Vi pratar alltså såväl om våra intentioner, våra värderingar och uppfattningar samt om våra beteenden.
 
När vi har en kultur i organisationen (eller i våra privata relationer, för den sakens skull) som syftar till att vi jobbar systematiskt med att ge och ta emot feedback. Vi blir glada av att få informativ, sorterad feedback så att vi kan fortsätta att skapa framgång samt justera det som inte leder framåt. 
 
 
Ska konflikter undvikas?
Jag tycker inte att man ska vara rädd för konflikter men det viktiga är att man lyfter upp dem tidigt. Det svåraste är nog att hantera konflikter som blivit riktiga surdegar på grund att man inte tagit sig an dem i ett tidigt skede. Det finns ju konflikter som pågår i världen som kanske aldrig får en lösning. Men om man för länge, länge sedan hade kunnat hitta en acceptans kring att det finns olika "sanningar" och olika intentioner kanske man hade kunnat hitta ett annat förhållningssätt?
 
Att vi tycker olika och ställs inför utmaningar skapar ofta dynamik och utveckling. Om vi har ett öppet sinne och inte är rädda för det nya, det okända, blir vi benägna att vilja lära i alla möjliga sammanhang och vi blir starka. Livet är ju inte en nylagd motorväg med sex filer och inga köer. Det flyter på ibland och det står still ibland. Det är perfekt underlag ibland och det är gropigt och stökigt ibland. Men det är ju det som är livet <3 Möt eventuella konflikter med ett öppet sinne och med en intention att lära dig något. Att växa yttligare som människa. Om vi kan ha det förhållningssättet tror jag att vi kan hantera de flesta situationer i livet med tillförsikt och kanske till och med nyfikenhet. Vad kan jag lära mig idag???